fbpx

Zespół

Olaf Pospischil

Prezes Zarządu

Jego zainteresowania oraz rozległe doświadczenie obejmują zarówno działania liderskie jak i typowo techniczne zagadnienia technologiczne. Konsultant, project manager oraz architekt rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Od ponad 15 lat wdraża procesy BPM, aplikacje ERP, a także zarządza zespołami IT. Pasjonuje go proces nieustającego rozwoju – zdobywanie nowych specjalizacji oraz podejmowanie coraz większych wyzwań architektonicznych i menadżerskich. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje zarówno podczas szkoleń wewnętrznych w IBPM S.A. jak i na zewnętrznych warsztatach u klientów. Olaf obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym, poszukuje wyzwań i koordynuje prace zmierzające w kierunku powstania innowacyjnych rozwiązań. Jego doświadczenie, elastyczne podejście oraz koncentracja na dostarczaniu usług wysokiej jakości w odpowiedzi na aktualne potrzeby końcowego użytkownika stanowi kluczowy element naszych projektów.

Piotr Gapanowicz

Wiceprezes Zarządu

Od ponad 19 lat buduje i zarządza zespołami projektowymi wdrażając systemy informatyczne w organizacjach różnych branż (głownie sektor publiczny, utility, telekomunikacja i przemysł energetyczny). Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych (zwłaszcza systemów klasy B2B, B2C, systemów bilingowych oraz projektów integracyjnych i standaryzacyjnych) umożliwia Piotrowi przyjmowanie szerszej perspektywy podczas sesji konsultingowych z klientem. Praktyka w zarządzaniu zespołem kompetencyjnym w ramach struktury organizacyjnej firmy pozwala mu skutecznie zarządzać zarówno całą firmą jak i działem Delivery w IBPM S.A. Fascynuje go poczucie permanentnej zmiany w rozwijającej się organizacji. Cechy charakterystyczne Piotra to elastyczność, dynamika działania, nastawienie na dialog oraz analityczne myślenie. Jego autorytet i otwartość na każdego pracownika wpisują się w zwinną kulturę naszej firmy.

Robert Izdebski

Wiceprezes Zarządu

Inżynier z wykształcenia i wrodzonych predyspozycji, od 15 lat dzięki zaawansowanym technikom przekłada technologię na rzeczywistość biznesową. Najistotniejszymi dla niego siłami napędzającymi działanie są Time-to-Market i Wartość Biznesowa. Specjalizuje się w dobrych rozwiązaniach architektonicznych w projektach obarczonych szczególnym ryzykiem. Im większe ryzyko – tym bardziej efektywne działanie i tym bardziej innowacyjne rozwiązania. Uważa, że każdy projekt może być zaimplementowany z efektywnym zastosowaniem platformy SOA (Service Oriented Archiutecture) – bez choćby najmniejszego kawałeczka kodowania. Przywództwo, Technologia, Psychologia – to elementy pragmatycznej wizji SOA w IT. Fascynuje go złożoność systemów społecznych, kultur korporacyjnych i psychologia jednostki. Kluczowa jest architektura korporacyjna, która łączy możliwości różnych platform technologicznych z coraz to bardziej złożonymi wyzwaniami biznesowymi, jakie kreuje rynek, napędzany przez zmiany wynikające z cyklu życia informacji. Ciekawi go też współpraca kilku biznesowych filozofii takich jak Lean, TOC, Psychologia Biznesu, Coaching Jednostki, gdy zostaną połączone przez wolne od emocji automaty informatyczne.

Kluczowi Menedżerowie