Team Outsourcing – najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Team outsourcing (TO) czyli outsourcing personalny zespołów specjalistów realizujących konkretne zadania dla Twojej firmy, zyskuje coraz większą popularność, szczególnie w obszarze IT.

Projekty z zakresu IT, tworzenie aplikacji, systemów, platform czy oprogramowania, to usługi, które przedsiębiorstwa próbują realizować samodzielnie a co raz częściej zlecają specjalizującym się w tym firmom. Odbiorcy usług outsourcingu bardzo często nie dysponują odpowiednimi specjalistami, którym można powierzyć to zadanie. Generuje to szereg utrudnień takich jak kosztowne procesy rekrutacyjne, konieczność zaangażowania ekspertów koordynujących wdrożenie nowego pracownika czy zespołu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wyzwań dla specjalistów. Sytuacja staje się dużo łatwiejsza, gdy istnieje możliwość zatrudnienia specjalistów w ramach usług outsourcingu personalnego.

Tego typu rozwiązania pozwalają na optymalizacje kosztów, czasu realizacji projektów, skuteczności wdrożenia rozwiązania, uzyskania faktycznych efektów biznesowych. Znalezienie dobrego specjalisty o określonych kompetencjach nie jest w tej chwili proste na tak konkurencyjnym rynku pracy. Zarówno ze względu na dostępność specjalistów jak i utrzymanie takiej osoby
w strukturach firmy. Bowiem dziś zatrudnienie dobrego pracownika wiąże się nie tylko z wynagrodzeniem, ale także z zapewnieniem wyzwań na odpowiednim poziomie, dobrej atmosfery pracy i całego pakietu benefitów. Przy team outsourcingu problem ten znika, a właściwie przechodzi na stronę w firmy dostarczającej zespół ekspertów. Bo to ona de facto jest pracodawcą dla specjalistów. Po jej stronie pozostają, więc kwestie benefitów, zapewnienia zastępstw w przypadku urlopów czy absencji chorobowej. Co więcej zapewniając kilku ekspertów wprowadza do przedsiębiorstwa zgrany zespół, który potrafi ze sobą współpracować, dobrze się rozumie i zna swój potencjał. Firma świadcząca usługi outsourcingu bierze na siebie odpowiedzialność za czasowe i poprawne wdrożenie i procedowanie nowych rozwiązań, zapewnia przestrzeganie metodyk i dysponuje wypracowanym zestawem „dobrych praktyk”. Przedsiębiorstwo (Klient) nie musi zatem martwić się o dodatkowe koszty, które trzeba będzie zaangażować w pracowników czy ratowanie sytuacji kryzysowych. Wszystko to pozostaje po stronie dostawcy usługi.

Co jest korzyścią dla usługodawcy? 

Skoro to na firmę świadczącą outsourcing spada cała odpowiedzialność i zobowiązania, jaką korzyść odnosi, świadcząc tego typu usługi?
W IBPM outsourcing IT jest najczęściej początkiem współpracy z Klientami, którzy stają się następnie naszymi wieloletnimi Partnerami. Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, nieustannie się szkolimy i rozwijamy nasze kompetencje. W ramach współpracy leasingowej zawsze udostępniamy najlepszych specjalistów do pracy u naszych Partnerów. Dzięki takiej formie współpracy Klienci mają możliwość poznania naszych standardów i przekonania się do metod pracy naszych ekspertów oraz ich pomysłów. Procentuje to przede wszystkim chęcią kontynuacji współpracy. Buduje to silne i długoletnie relacje partnerskie, które są największą wartością biznesową w działalności IBPM.

Warto wspomnieć, że przewagą usług outsourcingowych IBPM jest kompleksowość obsługi. Nie tylko dostarczamy kompleksowych rozwiązań informatycznych, zbudowanych na najwyższej jakości systemach IBM lub naszych autorskich rozwiązań. Gwarantujemy także zaangażowanie zespołu profesjonalistów, którzy doskonale znają opracowane przez siebie rozwiązania i są w stanie koordynować procesy wdrożenia samodzielnie bez dodatkowego wsparcia czy kontroli lub angażowania zbyt wielu dodatkowych ról po stronie Partnera (Klienta).

Ważnym aspektem tego typu rozwiązań outsourcingowych są również korzyści, jakie odnosi zespół specjalistów. Możliwość pracy dla różnych firm, zdobywania kompetencji w różnym środowisku biznesowym jest bez wątpienia cennym i oczekiwanym przez specjalistów doświadczeniem, które zwiększa motywację i szybkość rozwoju naszych ekspertów.

Jeśli nadal masz wątpliwości czy team outsourcing jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy, dokonaj prostej kalkulacji nakładów, jakie musiałaby twoja firma włożyć w zatrudnienie ekspertów. Przyjdź do nas, pokażemy korzyści dla Twojego biznesu płynące ze współpracy z IBPM!

Autor: Olaf Pospischil, Wiceprezes IBPM S.A.