Partnerzy Strategiczni

certyfikat IBM Gold Business Partner

IBM

Od cyfrowego biznesu do biznesu kognitywnego, aby pomóc firmom każdej wielkości w cyfrowym przekształcaniu ich modeli biznesowych i wykorzystaniu szans związanych z cyfryzacją, IBM koncentruje się na inicjatywach rozwoju Business Analytics, Cloud Computing, Mobile Enterprise, Social Business i Security. Te strategiczne obszary zapewniają IBM zarówno podstawę stale powiększającego się portfela rozwiązań, jak i ciągłą transformację w dostawcę rozwiązań Cognitive Solutions i Cloud Platform.

Więcej

iGrafx logo ibpm

iGrafx

iGrafx jest wiodącym dostawcą rozwiązań Business Process Management (BPM). Oparte na tych rozwiązaniach procesy produkcyjne mogą być elastycznie zaprojektowane, wdrożone i zoptymalizowane dla całej firmy. iGrafx skutecznie łączy trzy najważniejsze elementy procesu – IT, analizy biznesowe i inicjatywy procesowe – w celu wsparcia mierzalnego wzrostu produktywności. Pakiet rozwiązań BPM dla iGrafx obejmuje wszystkie obszary analizy procesów biznesowych.

Wiecej