Oferta IBPM

Opracowanie Business Case

Pomagamy naszym Klientom stworzyć kompleksowe, formalne uzasadnienie dla projektu zmian w obszarze usprawnień biznesowych i technologicznych.

Opracowanie Business Case pozwala jasno wskazać kluczowe potrzeby i korzyści, jakie zostaną osiągnięte po wdrożeniu rozwiązania.

Dzielimy się wiedzą zdobytą podczas realizacji różnorodnych projektów i wykorzystujemy ją w celu poprawy jakości usług naszych Klientów.

Pracujemy w oparciu o mierzalne wskaźniki, które stanowią podstawę do rozliczenia Business Case oraz przeprowadzonego projektu.

  • skrócenie czasu obsługi

  • zmniejszenie ilości niezadowolonych Klientów

  • wzrost zadowolenia pracowników

  • Time to Cash