Netoloji E-Flow

Platforma pozwalającą na tworzenie aplikacji do obsługi dowolnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Platforma E-Flow

Netoloji E-Flow jest platformą pozwalającą na tworzenie aplikacji do obsługi dowolnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Używając E-Flow, pracownicy zyskują nowe kompletne narzędzie, za pomocą którego mogą realizować swoje zadania bez konieczności szukania wiadomości w e-mailach, zapisywać sobie zadań do realizacji na karteczkach. Wszystkie procesy, które realizowane są w przedsiębiorstwie mogą być realizowane w jednym interfejsie użytkownika w przeglądarce WWW lub w aplikacji mobilnej.

Korzyści biznesowe

Integracja z dowolnymi systemami

Pobieranie danych i zapis danych do systemu CRM lub ERP albo uruchomienie provisioningu usług klienta możliwe bezpośrednio z platformy E-Flow. Użytkownik nie musi się więcej przełączać między kilkoma oknami różnych systemów. E-Flow może stanowić główny interfejs użytkownika do wykonywania wszystkich operacji i automatycznie zapisywać i pobierać dane z CRM, ERP lub innych systemów typu OSS/BSS.

Wszystkie informacje biznesowe w jednym miejscu

Nie ma konieczności drukowania formularzy ani przechowywania danych o sprawach w plikach lub na lokalnych komputerach użytkowników. Wszystkie informacje są dostępne centralnie na platformie E-Flow.

Koniec z zagubionymi sprawami

Portal użytkownika E-Flow nie pozwoli, aby zadanie umknęło uwagi użytkownika jak to się może dziać gdy pracujemy na mailach i formularzach papierowych.

Monitorowanie obciążenia zasobów

Szybkie tworzenie raportów za pomocą graficznego kreatora wbudowanego w portal użytkownika i udostępnianie ich menedżerom pozwala poinformować odpowiednie osoby o stanie procesu w ciągu minut.

Krótki czas wdrożenia

Możliwość stworzenia dowolnego procesu w ciągu dni a nie tygodni.

Netoloji E-Flow w działaniu

Odtwórz wideo

Model funkcjonowania

E-Flow Cloud Możesz korzystać z E-Flow BPM Cloud za miesięczną opłatą licencyjną. Rozwiązanie E-Flow BPM rośnie wraz z rozwojem Twojej firmy.

On-Premise Rozwiązanie instalowane na serwerze klienta (w miejscu wskazanym przez klienta), zaprojektowane w wygodny i bezpieczny sposób, aby sprostać wymaganiom, gdy działanie systemu w chmurze jest niemożliwe.

Wystarczy kilka dni na wdrożenie

Nie wymaga programowania
E-Flow umożliwia tworzenie procesów w graficznym interfejsie, w którym projektant korzystając z myszki umieszcza poszczególne elementy procesu na ekranie, łączy je za pomocą linii ustalając przepływ procesu a następnie konfiguruje za pomocą graficznych menu oraz dodaje funkcje podobnie jak używa się funkcji w MS Excel.


Obniż koszty i zwiększ wydajność pracy
E-Flow pozwala tworzyć więcej procesów biznesowych w krótszym czasie, projektując je w ciągu dni, a nawet godzin. Aktualizowanie i rozwijanie istniejących aplikacji procesowych również nie stanowi problemu dzięki narzędziom do testowania i uruchamiania nowych wersji procesu, kiedy tego potrzebujemy.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem Netoloji E-Flow w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!