Oprogramowanie

IBPM Mercury

Proponujemy wykorzystanie jednolitego repozytorium danych w architekturze klient-serwer, służącego do spójnego gromadzenia informacji i raportowania.

Czym jest IBPM Mercury?

To system zarządzania bazą danych (obiektów), który umożliwia efektywną rejestrację, wyszukiwanie, porównywanie i audytowanie danych wykorzystywanych między innymi w aplikacjach procesowych. Może pełnić funkcje repozytorium danych, niezależnego od istniejących już w organizacji systemów, lub stanowić doskonałe uzupełnienie systemów klasy BPM, czy wewnętrznie tworzonych aplikacji.

IBPM Mercury łączy dane i inwentaryzuje je w oparciu o stały model relacyjny, identyfikację obiektów oraz korelacje między nimi. Ponadto ułatwia identyfikację i dostęp do danych, wzmacnia wydajność ich przetwarzania oraz przyspiesza raportowanie i, co za tym idzie, usprawnia pracę developerów.

IBPM Mercury opiera się na relacyjnym modelu SQL, co pozwala na identyfikację danych na podstawie pól obiektowych i zrewidowanie korelacji.

Cechy techniczne:

 • architektura klient-serwer,
 • możliwość użycia w dowolnej aplikacji,
 • uniwersalne API,
 • rejestracja historii zmian w danych,
 • szybkość i skalowalność,
 • wersjonowane zmiany struktur obiektów,
 • możliwość hierarchizacji obiektów,
 • standaryzacja mechanizmów raportowania,
 • proste GUI, pozwalające na zarządzanie obiektami,
 • zapis i odczyt danych nie wymagające znajomości struktury obiektu,
 • wyszukiwanie danych możliwe za pomocą Apache Lucene.