IBPM Mercury

Obiektowa baza danych, z interfejsem SOAP, REST oraz Java API w architekturze wielowarstwowej oraz z zapewnieniem wysokiej dostępności (HA)

IBPM Mercury

System zarządzania bazą danych (obiektów), który umożliwia efektywną rejestrację, wyszukiwanie, porównywanie i audytowanie danych wykorzystywanych między innymi w aplikacjach procesowych. Może pełnić funkcje repozytorium danych, niezależnego od istniejących już w organizacji systemów, lub stanowić doskonałe uzupełnienie systemów klasy BPM, czy wewnętrznie tworzonych aplikacji.

Korzyści biznesowe

Łatwa identyfikacja danych

IBPM Mercury opiera się na relacyjnym modelu SQL, co pozwala na identyfikację danych na podstawie pól obiektowych i zrewidowanie korelacji.

Szybki dostęp do informacji

Pełna historia spraw (np. klientów) dostępna dla pracowników w dowolnym momencie obsługi.

Agregowanie zasobów

Połączone informacje o dokumentach klientów, umowach, posiadanych produktach, reklamacjach i wszystkich innych sprawach

Wysoka dostępność dla systemu

Wszystkie sprawy dotyczące np. klienta rejestrowane są w Mercury i dostępne dla innych systemów (m.in. BPM) za pomocą usług SOAP, Java, REST jako obiekty (nie jako wynik zapytania SQL).

Kompletne dane

Mercury udostępnia wielu systemom (m.in. BPM, Aplikacje mobilne) spójne dane np. klientów, których źródła mogą być pierwotnie rozproszone po wielu systemach.

Model funkcjonowania

IBPM Mercury łączy dane i inwentaryzuje je w oparciu o stały model relacyjny, identyfikację obiektów oraz korelacje między nimi. Ponadto ułatwia identyfikację i dostęp do danych, wzmacnia wydajność ich przetwarzania oraz przyspiesza raportowanie i, co za tym idzie, usprawnia pracę developerów.

 

Doskonałe uzupełnienie systemów BPM

Efektywna praca systemu  To system zarządzania bazą danych (obiektów), który umożliwia efektywną rejestrację, wyszukiwanie, porównywanie i audytowanie danych wykorzystywanych między innymi w aplikacjach procesowych. Może pełnić funkcje repozytorium danych, niezależnego od istniejących już w organizacji systemów, lub stanowić doskonałe uzupełnienie systemów klasy BPM, czy wewnętrznie tworzonych aplikacji.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem IBPM Mercury w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!