Oprogramowanie

Iron RS

W naszej ofercie posiadamy rozwiązanie, które generuje dokumenty w postaci plików PDF, na podstawie plików źródłowych HTML i rozsyła je za pomocą odpowiednio zdefiniowanych kanałów dystrybucyjnych.

Iron RS najczęściej jest jednym z elementów aplikacji biznesowych klasy BPM, ale można wykorzystać go również jako samodzielne narzędzie, służące do masowego lub jednostkowego przesyłania dokumentów, tworzonych przez różne aplikacje w firmie. Może służyć do generowania korespondencji seryjnej lub masowego mailingu, na przykład informacji inwestorskich, wyciągów bankowych czy faktur.

Iron Report Server pozwala na masowe przetwarzanie dokumentów, usprawnia komunikację w organizacji, przejmuje funkcje generacji i dystrybucji informacji z innych systemów oraz aplikacji, zachowując przy tym spójność wizualną rozsyłanych danych. Można z niego skorzystać poprzez dowolną aplikację SOA, dzięki architekturze klient- serwer i uniwersalnemu API.

Kanały dystrybucyjne:

powiadomienie mailowe

  • konfiguracja z obsługą skrzynek mailowych dokonuje się po protokole IMAP,
  • informacja o wysłanej wiadomości zostaje na skrzynce nadawczej konta pocztowego,
  • istnieje możliwość zastosowania własnego szablonu oraz zmiany rozmiaru załączników wiadomości,

pobranie pliku (URL)

  • dokonuje się za pośrednictwem protokołu HTTP/HTTPS,
  • istnieje możliwość składowania pliku w repozytorium lokalnym lub zewnętrznym,

przesłanie do zewnętrznej bazy dokumentów

  • możliwe jest umieszczenie wygenerowanego pliku wraz z opisującymi go metadanymi,
  • wykorzystuje ono standard CMIS (Content Management Interoperability Services), wspierany przez wszystkie znaczące systemy zarządzania zawartością, m.in. IBM FileNet Content Manager, Microsoft SharePoint, czy Alfresco,

dystrybucja do aplikacji BPM

  • dokonuje się za pośrednictwem protokołu HTTP/HTTPS, z wykorzystaniem REST API lub SOAP Web Service API.

Architektura:

 

Zewnętrzny system lub usługa IBM BPM wywołuje akcję generacji dokumentu, podając niezbędne dane do tworzonego pliku. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu HTTP/HTTPS, przy wykorzystaniu REST (Representational State Transfer). Usługa serwera Iron Report Server (IronRS) kolejkuje zadanie i przystępuje do generacji dokumentu, która może być wsparta przez integrację z JasperReports® Server. Następnie wygenerowany dokument zostaje umieszczony w lokalnym repozytorium, po czym następuje jego dystrybucja zdefiniowanymi wcześniej kanałami. Możliwe jest wykorzystanie wielu kanałów dla jednego dokumentu.

Dzięki integracji Iron Report Server z ogólnie dostępnym oprogramowaniem JasperReports® Server, można generować dokumenty w najpopularniejszych formatach, takich jak: *.docx, *.pptx oraz w oparciu o predefiniowane szablony, jak również komunikować się z dowolną bazą danych.