Innowacja jest wtedy, kiedy wdrażamy to czego nie ma konkurencja, a nie to czego nam brakuje

Analiza „What If” dla wdrożenia nowego kanału sprzedaży instrumentów finansowych Human To Human (H2H), z użyciem platform IBM, gotowego półproduktu, API firm trzecich i outsourcingu zespołu, który wierzy w pomysł biznesowy.

H2H, czyli sprzedaż dóbr z użyciem zewnętrznego finansowania, bez konieczności wizyty w banku, gdy kredyt, leasing, pożyczka jest udzielana w trakcie trwania transakcji zakupu/sprzedaży.

Kanał sprzedaży Human To Human (H2H)

W kanale sprzedaży H2H następuję transakcja pomiędzy kupującym a sprzedającym z użyciem platformy dostawcy instrumentu finansowego. Na platformę składa się aplikacja mobilna dla sprzedającego, widżety na stronach z ofertami dla kupującego oraz rozwiązanie backendowe, które steruje procesem, algorytmami skoringowymi oraz integracjami z Bankiem i instytucjami zewnętrznymi. Platforma kojarzy kupującego i sprzedającego (lub odwrotnie), zapewnia instrumenty gwarantujące legalność auta, umożliwia dosprzedaż ubezpieczenia, gwarancji, opon i innych dodatków, które są oferowane w ramach tradycyjnej transakcji z zawarciem instrumentu finansowego. Uzyskanie kredytu gotówkowego, samochodowego, leasingu lub pożyczki leasingowej odbywa się w trakcie negocjacji. Jest to możliwe, gdyż platforma zapewnia uzyskanie niezbędnej pewności dla działu ryzyka, że instrument finansowy jest wystarczająco bezpieczny oraz dzięki automatyzacji zadań, co umożliwia zawarcie transakcji w ciągu kwadransa, a nie dni. W efekcie sfinalizowanie transakcji jest możliwe łącznie z podpisami kwalifikowanymi, na urządzeniu Sprzedawcy już w trakcie jazdy próbnej samochodem. Kupujący otrzymuje pewność, że auto jest niekradzione, licznik auta jest nieprzekręcony, wyjeżdża autem ubezpieczonym, wartym więcej niż gotówka, którą dysponuje, z ratą na którą go stać. Sprzedający natomiast dostaję prowizję za sprzedaż, być może większą niż zysk z samej sprzedaży auta. Handicap ekosystemu IBM. Realizacja tego pomysłu jest możliwa dzięki ekosystemowi platform IBM, w których nie musimy tworzyć tego systemu od podstaw, możemy od razu się skupić na konfiguracji rozwiązania. Cyfrowa automatyzacja procesów według IBM umożliwia identyfikację procesów i reguł biznesowych, ich automatyzację oraz zarządzanie nimi, tak aby sprzyjały szybkiej transformacji cyfrowej na dużą skalę.

IBM Business Process Manager


IBM Business Process Manager on Cloud udostępnia kompletne środowisko zarządzania procesami biznesowymi na wszystkich etapach ich cyklu życia, w tym projektowania, testowania i wykorzystania produkcyjnego. Oferuje także narzędzia i środowisko wykonawcze do projektowania, wykonywania, monitorowania i optymalizacji procesów. Umożliwia szybkie udostępnienie użytkownikom biznesowym narzędzi do doskonalenia procesów w gotowym do użytku środowisku utrzymywanym w chmurze, które nie wymaga budowania ani utrzymywania infrastruktury informatycznej. Zapewnia widoczność procesów biznesowych i pozwala zarządzać nimi, a przy tym wymaga niewielkich początkowych nakładów finansowych i jest inwestycją, która szybko się zwraca.

IBM Operational Decision Manager

IBM Operational Decision Manager on Cloud to działająca w chmurze usługa, która
pomaga w przechwytywaniu, dokumentowaniu i automatyzacji decyzji opartych
na regułach biznesowych oraz zarządzanie nimi. Umożliwia użytkownikom biznesowym szybkie i ekonomiczne inicjowanie projektów zarządzania regułami biznesowymi, ograniczając ich zależność od wsparcia informatyków oraz zakupów nowego sprzętu i oprogramowania.

IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere


IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere może posłużyć
do stworzenia cyfrowej kadry, która zautomatyzuje realizację powtarzalnych zadań.
A to przełoży się na większą produktywność pracowników merytorycznych, ponieważ będą mogli skupić się na ważniejszych inicjatywach. Produkt łączy w sobie opracowaną przez Automation Anywhere platformę RPA z rozwiązaniem IBM Business Process Manager Express, oferując przejrzysty interfejs do wykonywania, monitorowania i optymalizowania procesów.

IBM DataPower


Dla powodzenia współczesnej firmy kluczowe znaczenie ma skuteczna ochrona
przed zagrożeniami, jakie nieodłącznie towarzyszą gospodarce cyfrowej. Właśnie taką ochronę zapewnia brama IBM, która obsługuje różne kanały cyfrowe i zabezpiecza każdą
interakcję firmy ze światem zewnętrznym. Stwarza przez to warunki do bezpiecznego poszerzania ekosystemu partnerów i zdobywania nowych rynków.

IBM DataCap


Produkty IBM Datacap oferują techniki przechwytywania dokumentów i wydajnego
wyodrębniania danych, przez co umożliwiają optymalizację pracy z dokumentami.
Wspomagają wyodrębnianie danych potrzebnych do analiz i zwiększają prędkość wymiany informacji, przyspieszając obsługę spraw administracyjnych, roszczeń ubezpieczeniowych i realizację innych procesów opartych na przepływie i analizie dokumentów.

IBM Api Connect


Chmurowa platforma obsługująca wiele podmiotów użytkujących, służąca do integracji aplikacji uruchamianych w chmurze i lokalnie oraz systemów korporacyjnych w ramach środowiska hybrydowego.

Innowacyjna Usługa IBPM


Cztery kroki do wyprzedzenia konkurencji:

  1. Tworzymy wspólnie z kluczowymi osobami z Banku warsztat kreatywny z użyciem metody Design Thinking, w ramach którego tworzymy innowacyjny produkt – taki, którego nie ma jeszcze konkurencja.
  2. Konstruujemy kompletny zespół Scrumowy, a następnie tworzymy półprodukt, w ramach którego realizujemy innowację wypracowaną na warsztacie.
  3. Organizujemy wspólnie z kluczowymi osobami z Banku Hackathon, w ramach którego integrujemy półprodukt z systemami w Banku. W trakcie pokazu działającego półproduktu dopasowujemy go do wyzwań postawionych przez biznes.
  4. Jeżeli zrealizujemy wyzwanie, udostępniamy Państwu Zespół i półprodukt, który pozwala na uruchomienie produkcyjne w ciągu kwartału MVP oraz dalszy jego rozwój.

W tej formule trzy duże innowacje już działają w branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i finansowej.

Autor: Robert Izdebski, Wiceprezes IBPM S.A.