iGrafx

iGrafx Business Transformation Platform

iGrafx Business Transformation Platform

Jest Platformą, która wspiera wdrażanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa oraz zarządzania tzw. ładem korporacyjnym. Pozwala na wizualne zarządzanie strategią, miernikami (KPI), procesami, procedurami, analizę ryzyk, a także inwentaryzację i zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi oraz kontrolę za pomocą powiązań między aktywami, monitorowanie dzięki raportom, panelom kontrolnym, pulpitom menedżerskim wszelkimi aspektami związanymi z przedsiębiorstwem.

Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie oparte o chmurę, dostępne przez przeglądarkę WWW, które działa na urządzeniach mobilnych i pozwala w każdej chwili zorientować się w tym co się dzieje w przedsiębiorstwie m.in. z perspektywy strategii, zgodności z przepisami, ryzykami czy też zarządzania jakością i audytami.

Korzyści biznesowe

Modelowanie procesów

Identyfikacja i modelowanie procesów biznesowych z pomocą prostych w użyciu narzędzi WWW oraz możliwości współpracy online między użytkownikami.

Optymalizacja

Ulepszanie procesów dzięki technikom symulacji i analizy (dedykowane narzędzia desktop z możliwością używania gotowych lub tworzenia i programowania własnych funkcji statystycznych i analitycznych do symulacji procesów).

Automatyzacja

Możliwość automatyzacji zamodelowanych procesów. Zapewnienie stałej zgodności procesów i podnoszenie wydajności pracy przez cykliczne zarządzanie zmianą.

Mapowanie strategii

Wsparcie dla definiowania strategii (i wiązania miar, celów, inicjatyw strategicznych) z procesami oraz ryzykami i miernikami aby zapewnić jej przejrzystości dla klientów, partnerów i pracowników.

Minimalizowanie ryzyka

Możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem – identyfikacja szans i zagrożeń, wybór rozwiązania i minimalizowanie ryzyka (mitygacje i kontrole). Pomiar ryzyk a przede wszystkim tworzenie wizualnych map ryzyk w celu oceny skuteczności wdrażania kontroli dla ryzyk czy inicjatyw dla szans.

Zarządzanie wydajnością

Możliwość zapewnienia przejrzystości tego, jak procesy biznesowe odpowiadają na strategię firmy oraz wsparcie realizacji celów. Tworzenie dowolnych raportów w postaci wykresów i tabel i paneli kontrolnych dla lepszego i ciągłego monitorowania realizacji.

Model funkcjonowania

iGrafx Business Transformation Platform oferuje zintegrowany sposób rejestrowania, modelowania, optymalizacji, audytu, wykonywania i monitorowania procesów. Zapewnia łatwy w użyciu interfejs do przechwytywania i dokumentowania przepływów procesów, pomagając organizacji być bardziej produktywnym w opracowywaniu, dokumentowaniu, komunikowaniu i zarządzaniu informacjami o procesach biznesowych.

Zapomnij o tworzeniu zestawień w WORD lub EXCEL i przechowywaniu informacji dot. przedsiębiorstwa w wielu miejscach, do których trudno dotrzeć lub się nimi podzielić z pracownikami.

Mając iGrafx Business Transfromation Platform masz w jednym miejscu wszystkie informacje o firmie i jej zależnościach z otoczeniem biznesowym i prawnym, 24/7. Koniec z bałaganem i szukaniem plików na zasobach sieciowych. Wszystkie informacje w jednym narzędziu w wizualnej i dostępnej postaci.

Dlaczego iGrafx?

iGrafx Business Transformation Platform stanowi podstawę dla organizacji poszukujących holistycznego podejścia do zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami (GRC). Pomaga firmom spełniać wymagania Sarbanes-Oxley Act, RODO, HIPAA, ISO, a także innych przepisów dotyczących m.in. opieki zdrowotnej czy ochrony środowiska w uporządkowany, kontrolowany i bezpieczny sposób. Dzięki iGrafx można opracować zintegrowany obraz swoich procesów biznesowych i przepływów informacji, w tym punktów ryzyka i punktów kontrolnych, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z normami i przepisami.

iGrafx Business Transformation Platform zapewnia możliwość tworzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w ramach każdego procesu lub działania w celu dostarczania danych w czasie rzeczywistym o tym, gdzie mogą wystąpić problemy z wydajnością. Korzystając z konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, każdy właściciel procesu i dyrektor wykonawczy może przeglądać informacje o kluczowych wskaźnikach wydajności, które są najbardziej odpowiednie dla ich ogólnych celów i podejmować decyzje, aby zapewnić osiągnięcie ogólnej strategii i celów firmy.

 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem iGrafx Business Transformation Platform w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!