iGrafx

iGrafx Business Transformation Platform

iGrafx Business Transformation Platform

Jest Platformą, która wspiera wdrażanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa oraz zarządzania tzw. ładem korporacyjnym. Pozwala na wizualne zarządzanie strategią, miernikami (KPI), procesami, procedurami, analizę ryzyk, a także inwentaryzację i zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi oraz kontrolę za pomocą powiązań między aktywami, monitorowanie dzięki raportom, panelom kontrolnym, pulpitom menedżerskim wszelkimi aspektami związanymi z przedsiębiorstwem.

Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie oparte o chmurę, dostępne przez przeglądarkę WWW, które działa na urządzeniach mobilnych i pozwala w każdej chwili zorientować się w tym co się dzieje w przedsiębiorstwie m.in. z perspektywy strategii, zgodności z przepisami, ryzykami czy też zarządzania jakością i audytami.

Model funkcjonowania

iGrafx Business Transformation Platform oferuje zintegrowany sposób rejestrowania, modelowania, optymalizacji, audytu, wykonywania i monitorowania procesów. Zapewnia łatwy w użyciu interfejs do przechwytywania i dokumentowania przepływów procesów, pomagając organizacji być bardziej produktywnym w opracowywaniu, dokumentowaniu, komunikowaniu i zarządzaniu informacjami o procesach biznesowych.

Zapomnij o tworzeniu zestawień w WORD lub EXCEL i przechowywaniu informacji dot. przedsiębiorstwa w wielu miejscach, do których trudno dotrzeć lub się nimi podzielić z pracownikami.

Mając iGrafx Business Transfromation Platform masz w jednym miejscu wszystkie informacje o firmie i jej zależnościach z otoczeniem biznesowym i prawnym, 24/7. Koniec z bałaganem i szukaniem plików na zasobach sieciowych. Wszystkie informacje w jednym narzędziu w wizualnej i dostępnej postaci.

Dlaczego iGrafx?

iGrafx Business Transformation Platform stanowi podstawę dla organizacji poszukujących holistycznego podejścia do zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami (GRC). Pomaga firmom spełniać wymagania Sarbanes-Oxley Act, RODO, HIPAA, ISO, a także innych przepisów dotyczących m.in. opieki zdrowotnej czy ochrony środowiska w uporządkowany, kontrolowany i bezpieczny sposób. Dzięki iGrafx można opracować zintegrowany obraz swoich procesów biznesowych i przepływów informacji, w tym punktów ryzyka i punktów kontrolnych, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z normami i przepisami.

iGrafx Business Transformation Platform zapewnia możliwość tworzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w ramach każdego procesu lub działania w celu dostarczania danych w czasie rzeczywistym o tym, gdzie mogą wystąpić problemy z wydajnością. Korzystając z konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, każdy właściciel procesu i dyrektor wykonawczy może przeglądać informacje o kluczowych wskaźnikach wydajności, które są najbardziej odpowiednie dla ich ogólnych celów i podejmować decyzje, aby zapewnić osiągnięcie ogólnej strategii i celów firmy.

 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem iGrafx Business Transformation Platform w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!