IBPM FSM - Field Service Management

Oprogramowanie do zarządzania zadaniami realizowanymi przez dowolną liczbę współpracowników realizujących prace terenowe w mieście, kraju, na świecie.

IBPM FSM na platformie IBM BAW

Platforma IBM BAW pozwala na budowę rozwiązań do zarządzania dowolnymi procesami dla firm różnej wielkości. Spełnia standardy wymagane przez największe korporacje i jest w pełni skalowalna.

IBM ODM

IBM ODM

Silnik decyzji biznesowych, który pozwala na tworzenie np. reguł wyboru inżyniera przyjmującego zlecenie

IBM BAW

IBM BAW

Jedna z wiodących na świecie platform typu Intelligent Business Process Management (wg Gartner)

IBM DataPower

IBM DataPower

Gateway warstwy aplikacyjnej pozwalający na udostępnianie usług FSM innym systemom, aplikacjom mobilnym, klientom i partnerom tworzącym własne aplikacje

przewagi konkurencyjne

Łatwe zarządzanie procesem

Rozwiązanie IBPM FSM pozwala zebrać
w jednym miejscu wszystkie zadania realizowane
przez pracowników terenowych oraz pracowników stacjonarnych bez względu na rodzaj
wykonywanych zadań w organizacji.

Request per second
IBPM Resources vs other 50%
Average response time
IBPM Resources vs other 80%
Hardware utilization
IBPM Resources vs other 71%
Thread count
IBPM Resources vs other 89%
Współczynnik spraw załatwianych przy pierwszej wizycie
IBPM FSM vs other 99%

Łatwe zarządzanie procesem

Rozwiązanie IBPM FSM pozwala zebrać
w jednym miejscu wszystkie zadania realizowane
przez pracowników terenowych oraz pracowników stacjonarnych bez względu na rodzaj
wykonywanych zadań w organizacji.

Funkcje biznesowe

Rekomendowany dla Branż:
Energetyka, Telekomunikacja, Ubezpieczenia, Bankowość, Administracja
i Zarządzanie Majątkiem, Dostawa Towarów, Logistyka, Badania Statystyczne.

Optymalizacja

Optymalizacja

Optymalizacja czasu i kosztów przemieszczania się współpracowników oraz pracowników

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów

Możliwość wyceny realizowanych usług od razu w trakcie wizyty pracownika terenowego i przedstawienia do akceptacji Klientowi

 Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie zadaniami współpracowników oraz pracowników innych firm, którzy są rozproszeni są w wielu lokalizacjach

Online

Online

Możliwość zamówienia i potwierdzenia zamówienia usług online od razu w domu w trakcie wizyty, bez dodatkowych papierów

Rejestr

Rejestr

Rejestracja historii zmian w zleceniach, zmian w przypisaniach osób do zadań i wiele innych opcji

Szybkość

Szybkość

Skrócenie i optymalizacja czasu dojazdu od klienta do klienta

Case study

Wdrożenie IBPM FSM u operatora INEA

Największy operator telekomunikacyjny w woj. Wielkopolskim. Aktualnie z jego usług korzysta 750 tysięcy klientów
 
 1. Zarządzanie zadaniami współpracowników oraz pracowników innych firm,
  którzy są rozproszeni są w wielu lokalizacjach. 
 2. Możliwość monitorowania online realizacji zadań przez współpracowników
  rozproszonych w terenie. 
 3. Możliwość optymalizacji czasu i kosztów przemieszczania się współpracowników oraz pracowników.
 4. Rejestracja historii zmian w zleceniach, zmian w przypisaniach osób do
  zadań i wiele innych opcji.
 5. Szybki dostęp online do danych potrzebnych do pracy, możliwość ich
  podglądu na tablecie lub telefonie, w każdym miejscu, w którym jest dostęp
  do Internetu. 
 6. Weryfikacja jakości realizowanych prac w terenie.
 7. Ułatwienie procesu dokupywania usług przez klientów, zakup online
  w trakcie wizyty pracownika.
 8. Zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji na rzecz elektronicznej
  akceptacji podpisu.
 9. Możliwość automatycznego doboru najlepszego inżyniera do realizacji
  danego zadania, a dzięki temu poprawa jakości obsługi klienta.
 10. Dostarczanie online treści, np. informacji sprzedażowych do pracownika
  terenowego.
 
 1. Możliwość prezentacji danych w różnych formatach i wyglądzie,
  m.in. poprzez osadzenie w istniejących aplikacjach klienta niezależne
  formularze HTML. 
 2. Optymalizacja tras dojazdów i dopasowanie kompetencji do potrzeb
  zadania. 
 3. Integracja z innymi źródłami danych i systemami gdzie IBPM FSM
  może stanowić główny proces i zarządzać wymianą danych.
 4. 6 dedykowanych procesów do obsługi prac serwisanta. 
 5. Dedykowany panel dyspozytora do obsługi pracowników i
  współpracowników.
 6.  Aplikacja mobilna umożliwiająca pracę w terenie.
 7.  Optymalizacja czasów przejazdów dla poszczególnych zleceń. 
 8. Zabezpieczenie komunikacji poprzez przygotowane usługi na
  dedykowanej aplikacji typu Gateway (IBM DataPower). 
 9. Zastosowanie silnika reguł w celu zarządzania kompetencjami
  serwisantów. 
 10. Wizualna konfiguracja parametrów usług oraz parametrów opisujących
  wykonawców usług

Produkt IBPM FSM zbudowany jest w oparciu o jedną z wiodących na świecie
platform typu Intelligent Business Process Management (wg Gartner) czyli
IBM BAW. Platforma IBM BAW pozwala na budowę rozwiązań do zarządzania
dowolnymi procesami dla firm różnej wielkości. Spełnia standardy wymagane przez
największe korporacje i jest w pełni skalowalna.
IBM BAW udostępnia również funkcje zapewniające zachowanie zgodności
z wieloma przepisami instytucji, takimi jak:
■ bezpieczeństwo danych,
■ bezpieczeństwo prawne,
■ zgodność z wieloma normami, w tym kontroli i zarządzania kodem źródłowym.
IBPM FSM został stworzony na platformie IBM BAW i wykorzystuje najlepsze jej
możliwości. Dzięki temu wdrażając rozwiązanie FSM z klientem, możemy się skupić
na wartości biznesowej zamiast na ograniczeniach technicznych.

Dodatkowo, IBPM FSM wykorzystuje takie komponenty jak:
■ silnik decyzji biznesowych (IBM ODM), który pozwala na tworzenie
np. reguł wyboru inżyniera przyjmującego zlecenie,
■ gateway warstwy aplikacyjnej (IBM DataPower) pozwalający
naudostępnianie usług FSM innym systemom, aplikacjom mobilnym,
klientom i partnerom tworzącym własne aplikacje

Jesteś zainteresowany wdrożeniem IBPM FSM w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!