Oprogramowanie

IBPM JS Shim

Biblioteka (toolkit IBM BPM) rozszerzająca obecną implementację JS, która znajduje się w technologii IBM BPM. Rozszerza obiekty Math, Array, Date, String, Object o brakujące w obecnej implementacji RhinoJS w IBM BPM. Wypełnia brakujące luki: np. zaczyna być dostępny obiekt Console, metody setTimeout, setImmediate, clearInterval i wiele innych. Dostępne są także funkcjonalności znane z wersji Ecma Script 6 np. Promise. Ponadto toolkit rozszerza klasę TWList o metody dostępne w Array’ach (np. push, forEach, filter, map, reduce), dzięki czemu praca na listach jest łatwiejsza i wydajniejsza.

Dedykowany dla firm:

Tworzących oprogramowanie na bazie technologii IBM BPM, Software House, Działy Wytwarzania Oprogramowania w firmach posiadających własne Zespoły IT.

Rekomendowany dla branż:

Każdej branży, w której jest wykorzystywane oprogramowanie IBM BPM, mogą to być: Energetyka, Telekomunikacja, Ubezpieczenia, Bankowość, Administracja i Zarządzanie Majątkiem, Dostawa Towarów, Logistyka, Badania Statystyczne.

Funkcje biznesowe produktu

 • Zwiększa wydajność aplikacji IBM BPM przez użycie optymalizowanych metod, funkcji.
 • Daje możliwość szybszego pisania kodu.
 • Zmniejsza ryzyko popełnienia błędów w kodzie.

Funkcje techniczne produktu

 • Daje możliwość używania nowoczesnego JS w aplikacjach IBM BPM.
 • Wprowadza w apliakcjach IBM BPM dodatkowe metody JS.
 • Stwarza możliwość użycia nowych standardów JS.

Korzyści

Dla Firmy Klienta

 • Możliwość tworzenia bardziej czytelnego i krótszego kodu, zgodnego z najnowszymi standardami.
 • Zwiększenie wydajności przy stosowaniu nowych metod Array’owych w klasie TWList (przewaga kodu kompilowanego JAVY nad kodem interpretowanym/kompilowanym „w locie“).
 • Możliwość zastosowania bibliotek wykorzystujących standardy ES5 i ES6, co do tej pory było niemożliwe.
 • Mniejsze ryzyko błędów (np. przy pisaniu pętli dzięki wykorzystaniu forEach’a na obiektach typu TWList).
 • Zwiększenie wskaźnika Maintainability.
 • Możliwość pisania kodu, który będzie wykonywany asynchronicznie (np. Promise, setTimeout, setImmediate).

Dla Firmy Użytkownika

 • Szybsze działanie aplikacji.
 • Więcej funkcjonalności, które są możliwe i łatwiejsze do napisania przez developerów, więc użytkownik może je uzyskać łatwiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy ofertę.

Zaproś nas na spotkanie