IBPM Inventory HUB

Platforma umożliwiająca komunikację pomiędzy różnymi operatorami telekomunikacyjnymi biorącymi udział w rynku hurtowym. Pozwala na automatyzację procesów biznesowych związanych między innymi z obsługą zamówień
i sprzedaży czy obsługą awarii.

Najważniejsze korzyści

Standard komunikacji

Szybka, powtarzalna i elastyczna integracja między systemami operacyjnymi i zarządzającymi. Ułatwienie w tworzeniu, budowaniu i obsłudze złożonych innowacyjnych usług. Niezależność interfejsów od technologii umożliwiająca stosowanie w dowolnym scenariuszu usług cyfrowych.

Szybka gotowość i wsparcie dla małych operatorów

Możliwość udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej dzięki dodatkowym formularzom elektronicznym, bez czekania na integrację między operatorami.

Zwinność biznesu i IT

Interfejsy API umożliwiające modułową architekturę platformy, pozwalając firmom na abstrakcję złożoności i ustalenie zestawu funkcji platformy, które można wykorzystać do radykalnego skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych usług.

Zmniejszenie kosztów i złożoności operacji

Obniżenie kosztów poprzez uproszczenie operacji oraz standaryzację interfejsów.

Udział w globalnym ekosystemie łączności hurtowej

Wdrożenie umożliwiające operatorom współpracę w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych w skali globalnej, konkurencyjnych na dzisiejszym rynku.

Wsparcie dla transformacji IT

Standardy zapewniające pragmatyczny sposób na radykalne skrócenie czasu i ryzyka związanego z projektami transformacji biznesowej, bieżącą konserwacją i przyszłymi żądaniami zmian.

Odtwórz wideo

IBPM Inventory HUB wsparte między innymi technologią IBM

IBPM Inventory HUB zbudowany jest w oparciu o jedną z wiodących na świecie platform typu Intelligent Business Process Management (wg Gartner) czyli IBM BAW. Platforma IBM BAW pozwala na budowę rozwiązań do zarządzania dowolnymi procesami dla firm różnej wielkości. Spełnia standardy wymagane przez największe korporacje i jest w pełni skalowalna. IBM BAW udostępnia również funkcje zapewniające zachowanie zgodności z wieloma przepisami instytucji, takimi jak bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo prawne, zgodność z wieloma normami, w tym kontroli i zarządzania kodem źródłowym.

IBM ODM

Wizualne projektowanie prostych i bardzo skomplikowanych reguł biznesowych, dzięki czemu procedury jakie obowiązują w organizacji mogą być bez programisty uruchomione jako kod aplikacji IT do podejmowania automatycznych decyzji w dowolnych procesach (procesy zakupowe, sprzedażowe, produkcyjne i inne).

IBM BAW

Profesjonalna platforma IBPM pozwalająca na automatyzację dowolnych procesów w organizacji, tworzenie aplikacji do obsługi spraw nieustrukturyzowanych oraz zarządzanie dokumentami/plikami bez względu na skalę.

IBM DataPower

Gateway warstwy aplikacyjnej pozwalający na udostępnianie usług innym systemom oraz aplikacjom mobilnym.

przewagi konkurencyjne

Automatyczne procesy

Ralizacja oraz modyfikacja zamówienia klienta, weryfikacja dostępności usług na wskazanym adresie, weryfikacja oraz walidacja zamówienia na danym adresie oraz umówienie wizyty serwisanta.

Integracja z innymi systemami

Automatyczne powiązanie zamówień z umowami z systemu klasy CRM oraz integracja z systemem klasy FSM w celu synchronizacji statusu zamówień lub usterek.

Formularze elektroniczne

Możliwość wysłania zamówienia w sposób manualny przez operatora nieposiadającego integracji, możliwość ręcznej walidacji adresu z formularza oraz możliwość umówienia serwisanta bezpośrednio z formularza procesu manualnego.

Otwarte API integracyjne

Program Open API TM Forum to globalna inicjatywa umożliwiająca kompleksową łączność, interoperacyjność i przenośność w ramach usług opartych na ekosystemie telekomunikacyjnym. Dzięki wykorzystaniu ustandaryzowanej komunikacji platforma pozwala na integrację z dowolnym operatorem. Standard udostępnia ponad 50 interfejsów pozwalających zautomatyzować komunikację między operatorami.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem IBPM Inventory HUB w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!