Oprogramowanie

IBPM FSM (Field Service Management)

Dedykowane oprogramowanie do zarządzania transakcjami i usługami realizowanymi przez wielu uczestników, którzy są rozproszeni w wielu miejscach, miastach lub krajach, dające każdemu uczestnikowi wgląd online w potrzebne informacje. Stworzone w oparciu o technologie IBM oraz oprogramowanie własne IBPM.

Dedykowany dla firm:

Świadczących usługi fizyczne dla dużej grupy rozproszonych klientów, a także takich które utrzymują produkty i usługi dostarczone do osób rozproszonych geograficznie.

Rekomendowany dla branż:

Energetyka, Telekomunikacja, Ubezpieczenia, Bankowość, Administracja i Zarządzanie Majątkiem, Dostawa Towarów, Logistyka, Badania Statystyczne.

Funkcje biznesowe produktu

 • Zarządzanie zadaniami współpracowników oraz pracowników innych firm, którzy są rozproszeni są w wielu lokalizacjach, miejscach lub miastach.
 • Możliwość monitorowania online realizacji zadań przez współpracowników rozporoszonych w terenie.
 • Możliwość optymalizacji czasu i kosztów przemieszczania się współpracowników oraz pracowników.
 • rejestracja historii zmian w danych,
 • Szybki dostęp online do danych potrzebnych do pracy, możliwość ich podglądu na tablecie lub telefonie, w każdym miejscu, w którym jest dostęp do Internetu.
 • Weryfikacja jakości realizowanych prac w terenie.
 • Ułatwienie procesu dokupywania usług przez klientów, zakup online w trakcie wizyty pracownika.
 • Zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji na rzecz elektronicznej akceptacji, podpisu.
 • Możliwość automatycznego doboru najlepszego inżyniera do realizacji danego zadania a dzięki temu poprawa jakości obsługi klienta.
 • Dostarczanie online treści, np. informacji sprzedażowych, do pracownika terenowego.

Funkcje techniczne produktu

 • 6 dedykowanych procesów do obsługi prac serwisanta.
 • Dedykowany panel dyspozytora do obsługi pracowników i współpracowników.
 • Aplikacja mobilna umożliwiająca pracę w terenie.
 • Optymalizacja czasów przejazdów dla poszczególnych zleceń.
 • Zabezpieczenie komunikacji poprzez przygotowane usługi na DataPower.
 • Zastosowanie silnika reguł w celu zarządzania kompetencjami serwisantów.
 • Wizualna konfiguracja parametrów usług oraz parametrów opisujących wykonawców usług.

Korzyści

Dla Firmy Klienta

 • Możliwość poznania ceny realizowanych usług od razu w trakcie wizyty pracownika terenowego.
 • Możliwość potwierdzenia wykonania usług lub złożenia reklamacji od razu w trakcie wizyty pracownika terenowego.
 • Możliwość zamówienia i potwierdzenia zamówienia usług online od razu w domu w trakcie wizyty, bez papierów dodatkowych (podpis na tablecie).

Dla Firmy Użytkownika

 • Możliwość przeglądu wszystkich aktualnych i przyszłych zadań na bieżąco oraz zaplanowania prac na podstawie harmonogramu w aplikacji.
 • Możliwość wglądu w stan magazynu towarów i podzespołów na samochodzie, a tym samym zaplanowania dostaw.
 • Możliwość monitorowania ilości wykonanych usług, a tym samym przychodów z tych usług.
 • Skrócenie i optymalizacja czasu podróży od klienta do klienta.
 • Podgląd online wszystkich współpracowników w terenie i statusu ich zadań.
 • Weryfikacja stanu realizacji poszczególnych zleceń, ich terminowości, opóźnień.
 • Możliwość przekierowania zadań między współpracownikami w razie potrzeby.
 • Ocena wydajności, jakości pracy współpracowników terenowych oraz weryfikacji poziomu obłożenia pracowników zadaniami.
 • Optymalizacja zasobów, dzięki weryfikacji potrzeb na nowe, zarządzanie zasobami bieżącymi, np. planowanie urlopów, itp.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy ofertę.

Zaproś nas na spotkanie