Oprogramowanie

IBPM BPM Audit

Narzędzie do audytowania aplikacji procesowych i Toolkitów zbudowanych na platformie IBM BPM (wersje >=8.0). Narzędzie wykrywa błędy implementacyjne na poziomie diagramów procesowych, usług i innych artefaktów, zwraca uwagę na niezgodność z dobrymi praktykami, a także „pilnuje” dobrej jakości kodu Javascript, zarówno po stronie serwera, jak i klienta oraz kodu CSS. Aplikacja wymaga załadowania pliku TWX, a następnie zwraca raport HTML/PDF lub plik TWX zawierający zoptymalizowany kod aplikacji procesowej IBM BPM.

Dedykowany dla firm:

Tworzących oprogramowanie na bazie technologii IBM BPM, Software House, Działy Wytwarzania Oprogramowania w firmach posiadających własne Zespoły IT.

Rekomendowany dla branż:

Każdej branży, w której jest wykorzystywane oprogramowanie IBM BPM, mogą to być: Energetyka, Telekomunikacja, Ubezpieczenia, Bankowość, Administracja i Zarządzanie Majątkiem, Dostawa Towarów, Logistyka, Badania Statystyczne.

Funkcje biznesowe produktu

 • Poprawa wydajności aplikacji.
 • Zwiększenie efektywności pisania aplikacji przez developerów dzięki:
 • Zwiększeniu czytelności kodu, stylistyki, semantyki,
 • Zwiększenie Maintability (uproszczenie kodu),
 • Zwiększenie bezpieczeństwa kodu.
 • Wskazanie Guidelines jakie należy stosować, aby kod był ustandaryzowany co ułatwia zrozumienie go przez każdego developera a nie tylko osobę piszącą konkretny fragment kodu.

Funkcje techniczne produktu

 • Analiza plików TWX.
 • Analiza diagramów procesowych i usług – weryfikacja zgodności z Best Practices.
 • Statyczna analiza kodu JS i CSS – detekcja błędów składniowych, wydajnościowych, Security, stylistycznych, semantycznych, detekcja „smell code”.
 • Detekcja duplikatów kodu JS.
 • Pomiar wskaźników Maintainability i Complexity kodu JS.
 • Identyfikacja niewykorzystywanych artefaktów aplikacji procesowej.
 • Generacja raportów PDF z różnymi poziomami szczegółowości.
 • Automatyczna poprawa wybranych błędów w kodzie JS i CSS – generowany jest nowy plik .twx.
 • Wykresy porównawcze kolejnych wersji aplikacji.
 • Identyfikacja nieprawidłowego/nieoptymalnego wykorzystania natywnych metod API JS IBM BPM.
 • Detekcja błędów na bramkach logicznych (braki warunków, brak wyjść z usługi).
 • GUI do przeglądu aplikacji procesowych (łatwe przeszukiwanie usług, plików).

Korzyści

Dla Firmy Klienta

 • Minimalizacja ryzyka związanego z generowaniem długu technologicznego.
 • Tańszy development.
 • Krótsze i tańsze audyty aplikacji procesowej.
 • Możliwość automatycznej poprawy wybranych błędów co znacznie skraca czas ich poprawiania. Zwiększenie świadomości o popełnianych błędach.
 • Podniesienie kompetencji developerskich.
 • Szybszy Time to Market – skrócenie czasu dostarczenia aplikacji.
 • Skrócenie czasu realizacji testów.

Dla Firmy Użytkownika

 • Aplikacja odpowiada szybciej na akcje wykonywane przez użytkownika.
 • Mniej błędów w aplikacji, co przekłada się na bardziej efektywną pracę użytkownika.
 • Możliwość oceny zdolności developerów.
 • Zadowoleni klienci z aplikacji procesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy ofertę.

Zaproś nas na spotkanie