IBM DataPower

Bezpieczna infrastruktura IT

IBM DataPower

IBM DataPower® Gateway jest specjalistyczną platformą zabezpieczeń i integracji dla aplikacji WWW, API, SOA, B2B oraz aplikacji mobilnych i chmurowych. DataPower Gateway jest dostępny w postaci fizycznego urządzenia (IDG Appliance) gotowego do umieszczenia w strefie DMZ dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wydajności oraz serwisowalności i aby spełnić krytyczne wymagania stawiane wobec infrastruktury, oraz w postaci maszyny wirtualnej (IDG Virtual) która daje potrzebną elastyczność infrastruktury oraz szerokie możliwości wdrażania w chmurze i elastycznego zarządzania przez menadżera maszyn wirtualnych.

IBM DataPower pomaga organizacjom spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i integracji cyfrowego biznesu, oferując pojedynczą platformę bramy obsługującą wiele kanałów. Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie oparte o chmurę, dostępne przez przeglądarkę WWW, które działa na urządzeniach mobilnych i pozwala w każdej chwili zorientować się w tym co się dzieje w przedsiębiorstwie m.in. z perspektywy strategii, zgodności z przepisami, ryzykami czy też zarządzania jakością i audytami.

Korzyści biznesowe

Model funkcjonowania

DataPower Gateway jest platformą dedykowaną do konkretnych zastosowań pozwalających na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, integracji środowisk mobilnych, chmurowych, wystawiania interfejsów API, web, service oriented architecture (SOA), B2B.

IBM DataPower pozwala szybko i bezpiecznie wystawić i oferować zasoby i usługi IT w zupełnie nowych kanałach – dając swobodny dostęp klientom, pracownikom, i partnerom. Pomaga szybko zabezpieczyć, zintegrować, sterować oraz optymalizować dostępem i obciążenie dla różnego rodzaju komunikacji poprzez jedną spójną platformę. Zwiększa zdolność aplikacji, usług i samej infrastruktury do obsługi dużych obciążeń, co przyczynia się do wzrostu wydajności i obsługi dużego ruchu biznesowego.

Dlaczego IBM DataPower

Zastosowanie IBM DataPower® Gateway to nie tylko zwiększony poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT, ale także konkretny wymiar finansowy, który przekłada się na zmniejszenie kosztu obsługi awarii oraz incydentów bezpieczeństwa poprzez uproszczenie architektury systemów zabezpieczeń. IBM DataPower gwarantuje prostsze zarządzanie oraz skrócenie czasu niedostępności i diagnostyki problemu. Gwarantuje oszczędności także w sferze nakładów na szkolenia, sprzęt, wsparcie techniczne i licencje.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem iGrafx Business Transformation Platform w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!