IBM DataPower

Bezpieczna infrastruktura IT

IBM DataPower

IBM DataPower® Gateway jest specjalistyczną platformą zabezpieczeń i integracji dla aplikacji WWW, API, SOA, B2B oraz aplikacji mobilnych i chmurowych. DataPower Gateway jest dostępny w postaci fizycznego urządzenia (IDG Appliance) gotowego do umieszczenia w strefie DMZ dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wydajności oraz serwisowalności i aby spełnić krytyczne wymagania stawiane wobec infrastruktury, oraz w postaci maszyny wirtualnej (IDG Virtual) która daje potrzebną elastyczność infrastruktury oraz szerokie możliwości wdrażania w chmurze i elastycznego zarządzania przez menadżera maszyn wirtualnych.

IBM DataPower pomaga organizacjom spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i integracji cyfrowego biznesu, oferując pojedynczą platformę bramy obsługującą wiele kanałów. Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie oparte o chmurę, dostępne przez przeglądarkę WWW, które działa na urządzeniach mobilnych i pozwala w każdej chwili zorientować się w tym co się dzieje w przedsiębiorstwie m.in. z perspektywy strategii, zgodności z przepisami, ryzykami czy też zarządzania jakością i audytami.

Korzyści biznesowe

Jedna platforma dla wielu kanałów

Pozwala na zabezpieczenie, integrację, kontrolę i optymalizację ruchu dostarczanego poprzez wiele różnych kanałów takich jak aplikacje mobilne, API, web, SOA, B2B oraz chmury.

Zabezpieczenie klasy korporacyjnej

IBM DataPower umożliwia stworzenie zabezpieczeń klasy korporacyjnej z gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa do obsługi newralgicznych aplikacji korporacyjnych.

Uproszczona integracja

Zapewnia szybką transformację komunikatów przesyłanych w konfiguracji każdy z każdym, pełni rolę mostu dla protokołów transportowych i pozwala na konwersję protokołów, pozwala na połączenia z bazami danych, komunikację z systemami mainframe oraz przekierowywanie komunikatów na podstawie treści.

Ograniczone koszty i mniejsza złożoność

Zastosowanie IDG jako bramy o szerokich możliwościach pozwala na uproszczenie topologii infrastruktury, ograniczenie kosztów tworzenia oprogramowania oraz uproszczenie działań operacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na redukcję ryzyka i wymierne oszczędności.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Zaawansowana konsola operacyjna zapewnia widoczność transakcji w czasie niemal rzeczywistym i pozwala na centralizację działań operacyjnych, co umożliwia szybsze identyfikowanie problemów i zwiększanie odporności operacyjnej.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Pojedynczy punkt dostępu zapewnia spójne stosowanie strategii w zakresie zabezpieczeń we wszystkich kanałach biznesowych, co obniża koszty operacyjne i zwiększa bezpieczeństwo.

Prostota konfiguracji

IBM DataPower pomaga zmniejszyć czas dostarczenia rozwiązania na rynek (time-to-market) oraz zwiększyć produktywność rozwiązania.

Specjalistyczna, rozszerzalna platforma gotowa do zastosowania w strefie DMZ

Pozwala połączyć elastyczność biznesu i fizyczne bezpieczeństwo, pozwala na szybkie wdrożenie oraz upraszcza zarządzanie infrastrukturą – obniżając TCO.

Bezpieczeństwo oraz ochrona przed zagrożeniami XML

Urządzenia DataPower dostarczają dla organizacji pewny firewall XML z zaawansowanymi mechanizmami ochrony przed atakami XML

Model funkcjonowania

DataPower Gateway jest platformą dedykowaną do konkretnych zastosowań pozwalających na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, integracji środowisk mobilnych, chmurowych, wystawiania interfejsów API, web, service oriented architecture (SOA), B2B.

IBM DataPower pozwala szybko i bezpiecznie wystawić i oferować zasoby i usługi IT w zupełnie nowych kanałach – dając swobodny dostęp klientom, pracownikom, i partnerom. Pomaga szybko zabezpieczyć, zintegrować, sterować oraz optymalizować dostępem i obciążenie dla różnego rodzaju komunikacji poprzez jedną spójną platformę. Zwiększa zdolność aplikacji, usług i samej infrastruktury do obsługi dużych obciążeń, co przyczynia się do wzrostu wydajności i obsługi dużego ruchu biznesowego.

Dlaczego IBM DataPower

Zastosowanie IBM DataPower® Gateway to nie tylko zwiększony poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT, ale także konkretny wymiar finansowy, który przekłada się na zmniejszenie kosztu obsługi awarii oraz incydentów bezpieczeństwa poprzez uproszczenie architektury systemów zabezpieczeń. IBM DataPower gwarantuje prostsze zarządzanie oraz skrócenie czasu niedostępności i diagnostyki problemu. Gwarantuje oszczędności także w sferze nakładów na szkolenia, sprzęt, wsparcie techniczne i licencje.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem iGrafx Business Transformation Platform w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!