Oprogramowanie

IBM BPM Toolkits

Poznaj inne nasze niezawodne narzędzia

HTML to PDF

Zapisuje dowolny kod HTML ze zmiennej do pliku PDF i rejestruje na wybranym zasobie dyskowym.

Email Toolkit

Pozwala obsługiwać konta e-mail z poziomu IBM BPM (POP3, SMTP, IMAP).

Allegro API

Jest w stanie zintegrować Twoją aplikację z Allegro.

eBay API

Jest w stanie zintegrować Twoją aplikację z eBay.

FTP/SMB/SFTP

Umożliwia zapisywanie, odczytywanie, modyfikację i wyszukiwanie plików na zewnętrznych zasobach dyskowych (np. NetApp).

Biblioteka narzędziowa SC Support

Umożliwia integrację z LDAP/AD, w celu zarządzania wszystkimi dostępnymi elementami LDAP wewnątrz aplikacji IBM BPM.

Administracja Portalu IBM BPM

Zawiera dodatkowe funkcje administracyjne IBM BPM, niedostępne w standardowym portalu administratora.