IBM BAW

Business Automation Workflow

IBM BAW

Zarządzanie procesami biznesowymi pomaga automatyzować, analizować, monitorować i stale doskonalić procesy biznesowe pod kątem wzrostu efektywności i redukcji kosztów.

Korzyści biznesowe

Zintegrowany system

Stworzenie zintegrowanego i spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi w organizacji.

Wzrost produktywności

Zwiększona produktywność – możliwość zrobienia więcej przy mniejszych zasobach.

Efektywność

Bardziej efektywna realizacja celów strategicznych organizacji.

Kontrola procesów

Większa kontrola nad procesami np. związanymi ze złożonymi wymogami dotyczącymi zgodności, przepisów i ładu korporacyjnego także pod kątem efektywności finansowej.

Skalowalność

Wsparcie w usprawnieniu i skalowaniu operacji w łańcuchu dostaw zarówno w zakresie lokalnym jak i globalnym.

Innowacyjność

Wsparcie w osiąganiu pozycji lidera rynku, m.in. poprzez szybkie wprowadzenie na rynek nowych pomysłów i produktów.

Model wdrożenia

Aby wdrożyć zarządzanie procesami biznesowymi, organizacja musi skupiać swe działania na dostarczaniu wartości biznesowej. Każdy sukces prowadzi do następnego, dlatego wdrożenie należy przeprowadzać etapowo, tak aby wartość wnoszona przez kolejne projekty była weryfikowalna.

Taka strategia pomoże też w budowaniu kompetencji, zdobywaniu umiejętności i promowaniu BPM w skali całego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zarządzać procesami w firmie

Zarządzanie procesami biznesowymi ma kluczowe znaczenie dla sposobu działania prawie wszystkich organizacji. Dzieje się tak, ponieważ procesy biznesowe stanowią podstawę dla funkcji biznesowych back-office i front-office – od zarządzania fakturami i dokumentacją po szybkie otwieranie kont klientów i oferowanie potencjalnym klientom ofert promocyjnych w czasie rzeczywistym. Procesy biznesowe pozwalają różnym częściom organizacji na wydajną i efektywną współpracę w celu osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest lepsza obsługa klientów.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem IBM BAW w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!