Efektywna infrastruktura – czas zacząć!

Głównym wyzwaniem przed jakim stają Operatorzy Sieci Dostępowej jest w pełni efektywne wykorzystanie wybudowanej infrastruktury. Aby tak się stało, konieczne jest zagospodarowanie każdego z jej docinków, sprawne zarządzenie, szybka obsługa awarii i przyjazna obsługa klienta. Wsparciem w tych obszarach może być rozwiązanie firmy IBPM S.A. pod nazwą IBPM Inventory HUB.

IBPM Inventory HUB to platforma umożliwiająca zarządzanie i udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej przez Operatora Sieci Dostępowej. Pozwala na automatyzację procesów biznesowych związanych między innymi z obsługą zamówień i sprzedaży, jak również obsługą awarii. Operatorzy Korzystający poprzez łatwą integrację mogą w szybki sposób korzystać z dostępnej infrastruktury i w pełni wykorzystać jej potencjał.

Dzięki IBPM Inventory HUB możliwa jest m.in. szybka, powtarzalna i elastyczna integracja między systemami operacyjnymi i zarządzającymi. Platforma ułatwia tworzenie, budowanie i obsługę nawet najbardziej złożonych i innowacyjnych usług cyfrowych.

Zdecydowanie skraca też czas wprowadzania na rynek nowych usług. I co istotne dla każdego przedsiębiorstwa pozwala obniżyć koszty poprzez uproszczenie operacji oraz standaryzację interfejsów.

Rozwiązanie IBPM umożliwia operatorom współpracę w celu świadczenia konkurencyjnych na dzisiejszym rynku usług telekomunikacyjnych w skali globalnej. Wspiera także małych operatorów, dając im możliwość korzystania z udostępnianej infrastruktury telekomunikacyjnej dzięki dodatkowym formularzom elektronicznym, bez czekania na integrację między operatorami.

IBPM Inventory HUB zbudowany jest w oparciu o jedną z wiodących na świecie platform typu Intelligent Business Process Management (wg Gartner) czyli IBM BAW. Platforma IBM BAW pozwala na budowę rozwiązań do zarządzania dowolnymi procesami dla firm różnej wielkości. Spełnia standardy wymagane przez największe korporacje i jest w pełni skalowalna. IBM BAW udostępnia również funkcje zapewniające zachowanie zgodności z wieloma przepisami instytucji, takimi jak bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo prawne, zgodność z wieloma normami, w tym kontroli i zarządzania kodem źródłowym.

Autorzy: Krzysztof Marciniak, Business Development Director w IBPM S.A. oraz Agata Wrońska, Specjalista ds. komunikacji 

Artykuł ukazał się na łamach portalu Telko.in