Informacja dla Akcjonariuszy

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą IBPM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 16.00.