Oferta IBPM

Budowa spójnego środowiska obsługi klientów

 • automatyzacja obsługi dokumentów, spraw i informacji

 • zwiększanie kontroli nad danymi trafiającymi do przedsiębiorstwa

 • przechwytywanie i zachowywanie wszystkich informacji i dokumentów trafiających do firmy

Rozwiązania Omnichannel

Dzięki stworzeniu środowiska omnichannel, firma jest w stanie prowadzić spójną i efektywną obsługę Klientów. Bez problemu adaptuje się do ciągłych zmian w komunikacji, ponieważ posiada jeden, spójny i całościowy widok na Klienta, zamiast wielu niepowiązanych ze sobą i często nieaktualnych wycinków informacji.

Co możemy zrobić?

 • Usługa konsultingu, która polega na wyjaśnieniu i zbudowaniu architektury systemów, pozwalających na spójną obsługę Klienta,
 • opracowanie Business Case,
 • dostarczenie oprogramowania, pozwalającego na realizację rozwiązania Omnichannel,
 • wdrożenie rozwiązań, dążących do zrealizowania konkretnych potrzeb Klienta.

Kompleksowa obsługa Klientów

Dostarczamy narzędzi, służących do kompleksowej obsługi Klientów na wielu kanałach: poprzez stronę internetową, telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Wdrażamy:

 • Systemy FSM, pozwalające na zarządzanie i optymalizację pracy osób w terenie,
 • case management, dotyczący dynamicznie zmieniających się procesów, które wymagają. indywidualnego podejścia, zależnie od sytuacji. Dodatkowo jednak zapewniają standardy obowiązujące u Klienta i oczekiwaną jakość,
 • budowa aplikacji dla procesów biznesowych, takich jak: Backoffice, HR, obsługa i retencja klienta.

MDM – Master Data Management

Dostarczamy rozwiązań służących do zarządzania danymi podstawowymi.

Proponujemy:

 • Projektowanie rozwiązań MDM,
 • wdrażanie procesów zarządzania spójnością danych w organizacji,
 • wdrażanie narzędzi automatyzujących zachowanie spójności danych,
 • wzbogacanie istniejących aplikacji i systemów o rozwiązanie MDM.

Obsługa dokumentów

Wspomagamy obsługę przepływu dokumentów, informacji i danych z dowolnych źródeł.

Co wchodzi w skład tego rozwiązania?

 • Zaprojektowanie środowiska, w którym będzie możliwe efektywne rejestrowanie i przechowywanie informacji z wielu źródeł, takich jak: e-mail, fax, archiwum dokumentów papierowych, SMS czy strona internetowa,
 • wdrażanie narzędzi służących do OCR, czyli rozpoznania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej, na przykład w zeskanowanym dokumencie,
 • integracja z rozwiązaniami Speach2Text,
 • wdrażanie automatycznych reguł, dotyczących kategoryzacji, grupowania i podejmowania decyzji o sposobie obsługi informacji, dokumentów, e-maili i innych tego typu danych.