Oferta IBPM

Architektura korporacyjna, SOA

Tworzymy rozwiązania, które nadążają za ciągłymi zmianami biznesowymi, a ich integracja jest prosta i intuicyjna

Nasi Klienci mogą realizować nowoczesne usługi elektroniczne i zarabiać na tych obszarach działalności, które do tej pory stanowiły dla nich jedynie koszty – na przykład na udostępnianiu usług backoffice lub na dostępie online do różnych systemów.

Czym jest SOA?

To element Architektury Korporacyjnej (EA), którą projektujemy z myślą o zmapowaniu funkcji biznesowych całej organizacji na potrzebne narzędzia, takie jak systemy i aplikacje, które będą wspierać działanie całego przedsiębiorstwa.

Tworzymy ją z myślą o rozwoju firmy Klienta. Zawsze mamy na uwadze, by możliwe było stopniowe rozwijanie narzędzi wraz ze wzrostem organizacji i jej potrzeb, bez konieczności ciągłego, czasochłonnego pozbywania się istniejących systemów i zastępowania ich kolejnymi, nowymi rozwiązaniami.