IBM Cloud Pak 4 Integration – bezpieczne tworzenie integracji między rozproszonymi systemami

Jak bezpiecznie połączyć ze sobą wiele systemów i rozwiązań znajdujących się w różnych środowiskach, tworzonych przez różne podmioty w różnych technologiach? Odpowiedzią na to może być rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration. Zasoby danych i usługi biznesowe coraz częściej rozsiane są pomiędzy wiele systemów, które nie znajdują się tylko wewnątrz komputerów przedsiębiorstw, ale także w chmurze, w aplikacjach internetowych tworzonych przez różne firmy i hostowanych w nieznanych lokalizacjach. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw […]

Efektywna infrastruktura – czas zacząć!

Głównym wyzwaniem przed jakim stają Operatorzy Sieci Dostępowej jest w pełni efektywne wykorzystanie wybudowanej infrastruktury. Aby tak się stało, konieczne jest zagospodarowanie każdego z jej docinków, sprawne zarządzenie, szybka obsługa awarii i przyjazna obsługa klienta. Wsparciem w tych obszarach może być rozwiązanie firmy IBPM S.A. pod nazwą IBPM Inventory HUB. IBPM Inventory HUB to platforma umożliwiająca zarządzanie i udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej przez Operatora Sieci Dostępowej. […]