Innowacyjne spojrzenie na innowację

Zwykle proces poszukiwania innowacji rozpoczyna się od identyfikacji braków, trudności lub automatyzacji w usługach i produktach, które oferuje dana firma. To są bardzo bogate w treść warsztaty, a ich efektem jest trudność w wyborze obszaru, który ma się stać naszą innowacją. Kandydaci na innowacje zwykle są częścią skostniałych rozwiązań, ogranicza je dział IT, ryzyka lub prawny. Tymczasem na wdrożenie innowacji mamy 6 miesięcy, w przeciwnym razie nasze […]