Zespół

Olaf Pospischil

Prezes Zarządu

Jego zainteresowania oraz rozległe doświadczenie obejmują zarówno działania liderskie jak i typowo techniczne zagadnienia technologiczne. Konsultant, project manager oraz architekt rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Od ponad 15 lat wdraża procesy BPM, aplikacje ERP, a także zarządza zespołami IT. Pasjonuje go proces nieustającego rozwoju – zdobywanie nowych specjalizacji oraz podejmowanie coraz większych wyzwań architektonicznych i menadżerskich. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje zarówno podczas szkoleń wewnętrznych w IBPM S.A. jak i na zewnętrznych warsztatach u klientów. Olaf obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym, poszukuje wyzwań i koordynuje prace zmierzające w kierunku powstania innowacyjnych rozwiązań. Jego doświadczenie, elastyczne podejście oraz koncentracja na dostarczaniu usług wysokiej jakości w odpowiedzi na aktualne potrzeby końcowego użytkownika stanowi kluczowy element naszych projektów.

Olaf Pospischil IBPM
Piotr Gapanowicz IBPM

Piotr Gapanowicz

Wiceprezes Zarządu

Od ponad 19 lat buduje i zarządza zespołami projektowymi wdrażając systemy informatyczne w organizacjach różnych branż (głownie sektor publiczny, utility, telekomunikacja i przemysł energetyczny). Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych (zwłaszcza systemów klasy B2B, B2C, systemów bilingowych oraz projektów integracyjnych i standaryzacyjnych) umożliwia Piotrowi przyjmowanie szerszej perspektywy podczas sesji konsultingowych z klientem. Praktyka w zarządzaniu zespołem kompetencyjnym w ramach struktury organizacyjnej firmy pozwala mu skutecznie zarządzać zarówno całą firmą jak i działem Delivery w IBPM S.A. Fascynuje go poczucie permanentnej zmiany w rozwijającej się organizacji. Cechy charakterystyczne Piotra to elastyczność, dynamika działania, nastawienie na dialog oraz analityczne myślenie. Jego autorytet i otwartość na każdego pracownika wpisują się w zwinną kulturę naszej firmy.

Robert Izdebski

Wiceprezes Zarządu

Inżynier z wykształcenia i wrodzonych predyspozycji, od 15 lat dzięki zaawansowanym technikom przekłada technologię na rzeczywistość biznesową. Najistotniejszymi dla niego siłami napędzającymi działanie są Time-to-Market i Wartość Biznesowa. Specjalizuje się w dobrych rozwiązaniach architektonicznych w projektach obarczonych szczególnym ryzykiem. Im większe ryzyko – tym bardziej efektywne działanie i tym bardziej innowacyjne rozwiązania. Uważa, że każdy projekt może być zaimplementowany z efektywnym zastosowaniem platformy SOA (Service Oriented Archiutecture) – bez choćby najmniejszego kawałeczka kodowania. Przywództwo, Technologia, Psychologia – to elementy pragmatycznej wizji SOA w IT. Fascynuje go złożoność systemów społecznych, kultur korporacyjnych i psychologia jednostki. Kluczowa jest architektura korporacyjna, która łączy możliwości różnych platform technologicznych z coraz to bardziej złożonymi wyzwaniami biznesowymi, jakie kreuje rynek, napędzany przez zmiany wynikające z cyklu życia informacji. Ciekawi go też współpraca kilku biznesowych filozofii takich jak Lean, TOC, Psychologia Biznesu, Coaching Jednostki, gdy zostaną połączone przez wolne od emocji automaty informatyczne.

Robert Izdebski IBPM

Kluczowi Menedżerowie