Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 3

Warszawa, 12.12.2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (zapytanie na opracowanie algorytmów w ramach projektu pn. M.Cognition).

IBPM S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 6/164 (00-571 Warszawa) zawiadamia o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, który zaoferował wykonanie Zamówienia za cenę brutto: 950 598,85 zł (772 844,60 zł netto).

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane przez Zamawiającego oraz była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

2. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Nazwa Wykonawcy Cena netto Termin płatności Przyznana liczba punktów
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4
90-419 Łódź 772 844,60 PLN 30 dni 100 pkt.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Nie wykluczono wykonawców z postępowania.

4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nie odrzucono ofert Wykonawców.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 2

Warszawa, 12.12.2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych polegających na opracowaniu prototypu aplikacji w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
IBPM IBPM S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 6/164 (00-571Warszawa) zawiadamia o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Politechnika Gdańska-CI TASK ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, który zaoferował wykonanie Zamówienia za cenę brutto: 650 000,00 zł (528 455,28 zł netto).

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane przez Zamawiającego oraz w wyniku oceny, wg kryteriów oceny ofert otrzymała największą liczbę punktów tj. 94,67 pkt.

2. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Nazwa Wykonawcy Cena netto Termin płatności Przyznana liczba punktów
Politechnika Gdańska-CI TASK
ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk 528 455,28 PLN 14 dni 94,67 pkt.
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 830 000,00 PLN 30 dni 67,30 pkt.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Nie wykluczono wykonawców z postępowania.

4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nie odrzucono ofert Wykonawców.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 1

Warszawa, 12.12.2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (zapytanie na dostarczenie, opracowanie i analizę danych medycznych w ramach projektu pn. M.Cognition).
IBPM S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 6/164 (00-571 Warszawa) zawiadamia o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, który zaoferował wykonanie Zamówienia za cenę brutto: 258 300,00 zł.

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane przez Zamawiającego oraz była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

2. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Nazwa Wykonawcy Cena netto Termin płatności Przyznana liczba punktów
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4
90-419 Łódź 210 000,00 PLN 14 dni 100 pkt.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Nie wykluczono wykonawców z postępowania.

4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nie odrzucono ofert Wykonawców.

Zapytanie usługa badawcza nr 3

Zapytanie usługa badawcza nr 2

Zapytanie usługa badawcza nr 1

Webcon Global Partnership with IBPM S.A.

IBPM S.A. has signed global  partnership agreement with Webcon Ltd, software house developing best in class BPM engine on Microsoft Sharepoint environment.
WEBCON is a self-founded company that since 2006 develops world-class BPM system for SharePoint called WEBCON Business Process Suite. Over the years WEBCON became a leader in BPM and document management in Poland and received multiple awards, including Microsoft’s Partner of the Year. Currently the company is focused on international growth through partnerships all over the Globe.
Our clients consider WEBCON BPS to be a comprehensive system allowing to optimize broad range of business processes as well as effectively manage both paper and electronic documents. One of the biggest advantages provided by our product lays in quickness of delivery of business applications which takes days instead of months. It is all possible due to unique workflow engine allowing to introduce on-the-fly changes, even into ongoing processes. At the same time scalability and performance of the solution allow for handling tens of thousands of end users, millions of documents and tasks per month.

IBPM S.A. & Trimlogic Partnership

IBPM S.A. and Trimlogic Sp z o.o. have signed partnership agreement, establishing close cooperation in areas:
– common IBM BPM and IBM ECM (Filenet) projects
– IBM BPM + IBM ECM extensions creation and commercialisation
The agreement was signed as a result of strong synergies existing between our two companies. Trimlogic has about 18 years of experience in Filenet software projects. Cooperation with IBPM S.A. will enable Trimlogic to deliver joint projects and to maximise the value from IBM software technologies.
Trimlogic provides Enterprise Content Management & Business Process Management professional services.
Specializes in following technologies: IBM FileNet P8, Alfresco, Activiti, JAVA EE, Vaadin.
Professionals with well over 18 years experience in ECM/BPM field with more than 40 successful enterprise-size projects in the track record.

BP3 Global Partnership with IBPM S.A.

IBPM S.A. and BP3 Global Inc. have signed partnership agreement establishing close cooperation in areas:
– common IBM BPM projects
– BP3 IBM BPM extensions sales (Brazos UI, Brazos Portal, Neches)
The agreement was signed as a result of strong synergies existing between our two companies. BP3 Global operates in USA, UK. Cooperation with IBPM S.A. will enable BP3 to enhance business activities in Germany (DACH) and Poland.

News

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 3

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R […]

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 2

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych polegających na opracowaniu prototypu aplikacji w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi […]

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa badawcza nr 1

Warszawa, 12.12.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016 r. na wykonanie prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez NCBiR jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R […]

Read more