Oferta IBPM

Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

Wiemy, że uporządkowane i zautomatyzowane procesy biznesowe przekładają się na sukces całej firmy. Z kilku powodów:

 • pozwalają szybciej reagować,
 • odpowiadać na potrzeby Klientów,
 • podejmować trafne decyzje,
 • obniżają koszty realizacji operacji,
 • zwiększają przychody poprzez profesjonalną i szybką realizację usług dla Klientów.

Najistotniejsze jest jednak to, by służyły nie tylko odbiorcom, ale również wykonawcom usług, a więc, najczęściej, pracownikom firmy.

Wdrożenie rozwiązań IBPM sprawi, że pracownicy mogli się skupić na zadaniach, które są najbardziej produktywne. To niezwykle istotne, dlatego też do każdej firmy podchodzimy indywidualnie, zaczynając od pogłębionej analizy i zrozumienia procesów biznesowych Klienta.

W ramach oferty świadczymy usługi:

BPM

W oparciu o technologię dostarczaną przez globalną i uznaną markę – IBM, tworzymy aplikacje procesowe pod konkretne wymagania Klientów.

Co wchodzi w skład tego rozwiązania?

 • Tworzenie specyficznych aplikacji, pozwalających na automatyzację i standaryzację pracy w firmie Klienta.
 • Tworzenie i wdrażanie reguł biznesowych (BRM), które będą w stanie zautomatyzować decyzje biznesowe.
 • Integrowanie istniejących aplikacji i systemów w złożone procesy, dzięki czemu znacznie zmniejszy się ilość koniecznej do wykonywania ręcznej pracy.
 • Dostarczanie jednego interfejsu użytkownika, odpowiadającego różnym systemom, dzięki czemu użytkownicy nie będą się już musieli przełączać między wieloma aplikacjami.

RPA

Zapewniamy automatyzację codziennych czynności dokonywanych przez pracowników, za pomocą robotów programowych (Robotic Process Automation).

Co wchodzi w skład tego rozwiązania?

 • Analiza i wskazanie potencjalnych miejsc wartych automatyzacji.
 • Tworzenie Business Case w celu przedstawienia korzyści finansowych, wynikających z inwestycji w RPA.
 • Przeprowadzenie automatyzacji.
 • Łączenie drobnych czynności, wykonywanych przez roboty programowe, w złożone procesy automatyczne, które realizują biznesowe potrzeby Klienta od początku do końca (na przykład od przyjęcia kontaktu kupującego z firmą, poprzez obsługę zakupu produktu, zapłatę, aż do pomocy w korzystaniu z niego).